AGRO 1 M

Agra tipa, universāla pielietojuma nopļaujami – noganāmi zālaugi
  • Izturīgi pret sausumu
  • Labi aug līdz vēlam rudenim

Piemēroti auglīgām augsnēm un ir tādi, kam nepieciešams augstāks agrofons. Labi aug arī kalnainās vietās. Efektīvi zaļās konveijera ķēdes saimniecībās, kurās ragu lopi netiek ganīti un visu gadu tiek baroti fermās. Labi aug līdz vēlam rudenim. Rekomendējams ilglaicīgām pļavām un ganībām. Lielāko ražu sāk dot 2–3 augšanas gadā.


Parastā kamolzāle 

50 %

Pļavas auzenes

30 %

Sarkanais āboliņš

20 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha