AGRO 2

Vidēja agruma, pļaujama – ganāma tipa zālaugi
  • Piemēroti mazākas auglības augsnēm

Rekomendējami ilggadējām vidējas lietošanas intensitātes pļavām. Efektīva mēslošana ar mineralizētu slāpekli līdz N180 kg/ha. Labi piemēroti siena un izžuvušas zāles skābbarības ražošanai.


Daudzgadīgās airenes (tetrapl.)

10 %

Pļavas timotiņš             

40 %

Pļavas auzenes

30 %

Pļavas skarenes

10 %

Baltais āboliņš

10 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha