AGRO 3

Vidēja agruma, pļaujama – ganāma tipa zālaugi

Baltais āboliņš

17 %

Daudzgadīgās airenes (tetrapl.)

20 %

Daudzgadīgās airenes (dipl.)

10 %

Daudzgadīgās airenes (dipl.)

25 %

Pļavas timotiņš

10 %

Pļavas auzenes

11 %

Pļavas skarenes

  7 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha