AGRO 4

Vidēja agruma ilglaicīgi ganību zālaugi
  • Rekomendējami bioloģiskās saimniecībās
  • Lieliski pacieš intensīvu ganīšanu
  • Nebaidās no viegla staignuma

Ganību posmu pirmo reizi sasniedz maija vidū. Lielais baltā āboliņa daudzums maisījumā nodrošina augošo zālaugu apgādi ar bioloģisko slāpekli, tādēļ no mēslošanas ar minerālu slāpekli visbiežāk var pilnībā atteikties. Potenciālais ražīgums – 6–8 t/ha zālaugu sausnas.


Pļavas auzenes

40 %

Pļavas skarenes 

20 %

Baltais āboliņš 

30 %

Sarkanais āboliņš

10 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha