AGRO 5

Vēlīnā tipa ganību zālaugi
  • Rekomendējami bioloģiskās saimniecībās
  • Izceļas ar ekskluzīvu produktīvu ilgmūžīgumu
  • Ļoti labi ziemo
  • Nebaidās no īslaicīga mitruma pārdaudzuma
  • Pacieš stipru staignumu

Lietuvas lauksaimniecības institūtā veiktie pētījumi rāda, ka šī tipa zālāji uztur augstu un stabilu ražīgumu gandrīz 20 lietošanas gadus. Ļoti labi aug mitrās vietās, ekstensīvi nosusinātās platībās. Labāk izmantot tikai ganīšanai. Ganīšanas posmu sasniedz maija otrajā pusē un nepāraugušā zālājā var ganīt līdz mēneša beigām. Šie zālāji ir nepieciešami katrā ganīšanas sistēmā. Ļoti labi ziemo, nebaidās no īslaicīga mitruma pārdaudzuma. Pacieš stipru staignumu. Labi aug plašā augšņu areālā, daudzos Lietuvas reģionos. Mēslošana ar mineralizētu slāpekli ir mazefektīva, tādēļ slāpekļa mēslojumu var pilnībā neizmantot. Piemērots zālienu posms ekonomiskās saimniekošanas sistēmā.


Pļavas timotiņš             

40 %

Pļavas skarenes    

20 %

Baltais āboliņš

30 %

Sarkanais āboliņš

10 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha