AGRO 7

Vidēji vēlīni zālaugi
  • Augts un stabils ražīgums
  • Lieliski piemēroti ganīšanai un siena pļaušanai
  • Ļoti labi ziemo

Ganīšanas posmu sasniedz maija otrajā pusē. Zālāji ļoti labi ziemo, lieliski aug plašā augšņu areālā, daudzos Lietuvas reģionos. Lielais balto un sarkano āboliņu daudzums maisījumā nodrošina augošo augu apgādi ar bioloģisko slāpekli, tādēļ no mēslošanas ar minerālu slāpekli visbiežāk var pilnībā atteikties. Piemērots zālāju posms ekonomiskās saimniekošanas sistēmā.


Baltais āboliņš

 8 %

Daudzgadīgās airenes

30 %

Pļavas timotiņš

25 %

Pļavas auzenes 

15 %

Sarkanais āboliņš

22 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha