AGRO EKSPRES 2 A

  • Sējas seka sējot līdzās fermai

Daudzgadīgās airenes

20 %

Pļavas timotiņš

25 %

Auzeņairenes

10 %

Niedru auzenes   

10 %

Sarkanais āboliņš

35 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha