AGRO EKSPRES 2

  • Sējas seka sējot līdzās fermai

Daudzgadīgās airenes

20 %

Pļavas timotiņš

25 %

Pļavas auzenes

20 %

Sarkanais āboliņš

35 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha