AGRO EKSPRES 3

  • Sējas seka sējot līdzās fermai

Daudzgadīgās airenes

40 %

Pļavas timotiņš

30 %

Pļavas auzenes

20 %

Sarkanais āboliņš

10 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha