AGRO EKSPRES 5

  • Sējas seka sējot līdzās fermai

Sarkanais āboliņš

25 %

Auzeņairenes

45 %

Daudzgadīgās airenes

20 %

Pļavas timotiņš

10 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha