AGRO EKSPRES 6

  • Sējas seka sējot līdzās fermai

Persijas āboliņš

18 %

Daudzlapu airenes

82 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha