AGRO GAUSA 1

Universāla pielietojuma zālaugi, kas ir piemēroti zālaugu skābbarības ražošanai un ganīšanai

Piemērotākie Lietuvas Dienvidu un Ziemeļu reģioniem

  • Izturīgi pret sausumu
  • Rekomendējami audzēšanai bioloģiskās saimniecībās
  • Pirms sējas sēklu rekomendējams apstrādāt ar nitragīnu (bakterizēt)
  • Pēc ganībām labi atzeļ
  • Pacieš lopu mīdīšanos
Pākšaugu zālaugu maisījuma komponents – lucerna un baltais āboliņš, uzņemot atmosfēras slāpekli, apgādā zālaugus ar bioloģisko slāpekli. Tādēļ zālaugus, kuri ir izveidojušies, var nemēslot ar minerāliem slāpekļa mēslojumiem. Ļoti labi ziemo, liela un stabila ražīguma. Ražīgākās zemēs sausnas raža sasniedz 10–12 t/ha. Intensīvi lietojot lielu produktivitāti saglabā 4–5 gadus. Pēc ganībām labi atzeļ, pacieš lopu mīdīšanos. Ļoti labi pacieš ilglaicīgu sausumu. Tam beidzoties, uzaug bagātīgs atāls. Izceļas ar labu lopbarības kvalitāti, tādēļ var ražot zālaugu miltus, skābsienu un skābbarību. Unikālais maisījuma sastāvs ganot nerada papildus risku lopu veselībai, kas dod tehnoloģiskās manevrēšanas brīvību.

Zilziedu lucernas

50 %

Pļavas timotiņš            

30 %

Pļavas skarenes   

10 %

Baltais āboliņš

10 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha