AGRO 1

Agra tipa, universāla pielietojuma noganāmi – nopļaujami zālaugi
  • Labi ziemo
  • Izturīgi pret sausumu
  • Ilggadīgi
  • Nepieciešams bieži ganīt un pļaut sienu

Piemērots posms agrīnai pavasara ganīšanai, kas ļauj nodrošināt visu ganīšanas sezonas vienmērīgumu. Nodrošina augstas enerģētiskās un lopbarības vērtības zālaugu lopbarības ražošanu un stabilu zaļās masas pieaugumu visu ganību sezonas laiku. Labi ziemo, ir izturīgi pret ilglaicīgu sausumu, ilggadīgi. Lielu produktivitāti augi saglabā 6–8 gadus. Lieliski aug mazāk auglīgās, sausākās, skābākās augsnēs. Tādēļ ir īpaši piemēroti lopkopības saimniecībām, kur augsnes īpatnību dēļ slikti aug daudzgadīgās airenes. Sarkanais āboliņš sējas un pirmajos lietošanas gados bagātina augsni ar zaļajiem proteīniem. Efektīvi izmanto minerālmēslojumu slāpekli līdz N160–180 kg/ha. Šī tipa zālaugus var un ir nepieciešams bieži ganīt un pļaut to sienam, jo kamolzāle ir augstas lopbarības vērtības, labi ēdama tikai līdz masveida vārpošanās sākumam.


Parastā kamolzāle 

60 %

Pļavas skarenes   

20 %

Sarkanais āboliņš

20 %

Rekomendējamā sējas norma: 25 kg/ha