Lopbarības (eļļas) rutki REAKTION KWS

Raphanus sativus var. oleiformis L.
Vidēji vēlīna, diploīda, nematožu iznīcināšanai (1. izturības klase) un augsnes biofumigācijai piemērotu lopbarības rutku šķirne
 • Sākotnējā masas veidošanās  – ļoti ātra (7 balles no 9, (kur  9 – ļoti liela))
 • Augi nav augsti
 • Ļoti labi nosedz augsnes virsmu
 • 1000 sēklu svars – 9,8 g
 • Piemēroti biomasas un sēklu audzēšanai
 • Tendence ziedēt – (4 balles no 9, (kur 9 – ļoti liela))
 • Zied vidēji vēlu
 • Tendence veldrēties – neliela (4 balles no 9, (kur 9 – ļoti liela))
 • Ļoti izturīgi pret:
  • Biešu cistu nematodēm (Heterodera schachtii) (Beet Cyst Nematode; BCN) – 1 balle no 9, (kur 1 – ļoti izturīgi)
 • Jutība pret nematodēm – 1 balle (kur 1 ir ļoti maza, 8 ir stipra)
 • Augsnes noklāšanas ātrums – 7 balles (kur 1 – ļoti lēna, 8 – ļoti ātra augšana sākumā)
 • Ziedēšanas laiks – 4 balles (kur 1 ir ļoti vēlīna, 8 ļoti agrīna)
 • Jutība pret veldrēšanos – 4 balles (kur 1 ir augi, kas neveldrējas, 8 ir ļoti jutīgi pret veldrēšanos)

*Pēc Bundessortenamt datiem

 • Biomasas veidošanās augšanas sākumā – 7,5 balles (kur 9 ir ļoti laba)
 • Augsnes pārklāšana – 8,1 balles (kur 9 ir ļoti laba)
 • Veldrēšanās – 2,9 balles (kur 9 ir ļoti liela)
 • Ziedēšana – 48 BBCH
 • Veģetatīvā attīstība – 62 BBCH
 • Augu augstums – 95 cm

*Pēc 2015.–2016. gada Bundessorenamt (Vācija) pētījumu datiem

 • Ziedi – 50 % balti, 50 % violeti
 • 1000 sēklu svars – vidējs (5 balles)
 • Sēklu skaits pākstīs – vidējs (5 balles)
 • Saknes – baltas

*Pēc UPOV pētījumu datiem

Apstākļos, kas atšķiras no šo pētījumu laikā bijušajiem apstākļiem, šķirnes parametri var atšķirties no tiem, kas norādīt šeit


Ieteicamā izsējas norma sēklu audzēšanai: 10–14 kg/ha, vislabāk sēt ar 12–15 cm rindstarpām
Ieteicamā izsējas norma zaļmēslojumam: 25–30 kg/ha
Ieteicamā izsējas norma zaļbarībai: 50 kg/ha
Ieteicamā izsējas norma nematožu iznīcināšanai: 80–120 kg/ha

Zaļināšanai var sēt gan pavasarī, gan vasaras beigās.

Ieteicams sēt 3 cm dziļumā.