Produkti_lv

Augsnes bagātināšana ar bioloģisko slāpekli

Maisījums TGS N fiks 4 – Augsnes bagātināšana ar bioloģisko slāpekli, 55 % tauriņziežu

  • Daudz tauriņziežu dzimtas augu uzkrāj lielu daudzumu bioloģiskā slāpekļa, samazinot nepieciešamību pēc minerālā slāpekļa nākamajiem augiem
  • Šaurlapu lupīnu saknes irdina dziļākos augsnes slāņus, paceļ dziļāk esošās un citiem augiem grūtāk pieejamās barības vielas
  • Velnauzas, lopbarības rutki un parastās facēlijas samazina kaitēkļu un slimību patogēnu izplatību
  • Piemērots arī vieglākām augsnēm

TGS N fiks 4

Piemērots, augu sekā audzējot

labību

rapsi

kartupeļus

cukurbietes

kukurūzu

pākšaugus

dārzeņus

Pēcpļaujas

+

+

+

+

+

-

+

Maisījuma sastāvs

Lopbarības zirņi (pelušķi) 20 %

Šaurlapu lupīna 20 %

Sējas vīķi 10 %

Velna auzas 10 %

Lopbarības rutki 15 %

Parastā facēlija  10 %

Raupjais āboliņš 5 %

Sējas griķis 10 %

Ieteicamais sējas laiks

Vasaras beigās, pēc galvenā auga novākšanas

Ieteicamā izsējas norma

60-65 kg/ha

-  Nav piemērots     +  Piemērots     ++ Ieteicams