QUADRIGA

Hordeum vulgare L.
Vidēji vēlīna lopbarības seškanšu ziemas miežu šķirne ar rekordlielu ražas potenciālu, ziemcietīga un izturīga pret veldrēšanos, no kuras iegūst labas kvalitātes draudus 

Īpaši piemērota intensīvai audzēšanai. Panes skābākas augsnes, tāpēc piemērota arī mazāk auglīgām augsnēm.

 • Ražas potenciāls – rekordliels (īpaši Polijā un Vācijā)
 • Ļoti labi cero
 • Laba ziemcietība (5 balles)
 • Vārpošanas laiks – vidējs
 • Augu augstums – vidējs
 • Izturīga pret slimībām, īpaši rinhosporiozi (Rhynchosporium secalis)
 • Nogatavošanās laiks – vidējs
 • Izturība pret veldrēšanos – laba (7 balles)
 • Lieli, izskatīgi un vienādi graudi
 • 1000 graudu svars – (52–58 g)
 • Olbaltumvielu daudzums – liels (5 balles)

Izturība pret slimībām (ja 9 balles – ļoti izturīga)

Miltrasa

7,6 balles

Liela

Miežu lapu tīklplankumainība

7,0 balles

Liela

Rūsa

7,2 balles

Liela

Stiebrzāļu gredzenplankumainība

7,8 balles

Ļoti liela

Miežu lapu brūnplankumainība

7,1 balles

Liela

Pavasara pelējums

8,5 balles

Ļoti liela

 

Pēc Vācijas nacionālo augu šķirņu pētījumu 2019. gada datiem:

 • Graudu raža – liela (7 balles no 9)
 • Vārpošanas laiks – vidējs (6 balles no 9)
 • Nobriešanas laiks – vidējs (6 balles no 9)
 • Augu augstums – vidējs (6 balles no 9)
 • Ziemcietība – vidēja (5 balles no 9)
 • Diezgan izturīga pret veldrēšanos (jutība pret veldrēšanos 4 balles no 9, ja 1 ir nesaveldrējušies, bet 9 saveldrējušies)
 • Diezgan izturīgi pret slimībām
 • Sējuma blīvums – labs (4 balles no 9)
 • Graudu skaits vārpā – liels (7 balles no 9)
 • 1000 graudu svars – vidējs / liels (6 balles no 9)
 • Graudu raža – liela (6–7 balles no 9)
 • Hektolitra svars – vidējs (6 balles no 9)
 • Olbaltumvielu daudzums – ļoti mazs (2 balles no 9)

Jutība pret slimībām (ja 1,0 balles – ļoti izturīga, 9 – bojāta)

Īstā miltrasa

Maza – 3 balles

Rūsa

Vidēja – 6 balles

Miežu lapu tīklplankumainība

Vidēja – 5 balles

Rinkosporioze

Maza – 4 balles

Izturība pret dzeltenās mozaīkas vīrusu (jutība pret slimībām 1 (ja 1,0 balles – ļoti izturīga, 9 – bojāta)

 

Pēc Vācijas nacionālo augu šķirņu ekoloģisko pētījumu 2019. gada datiem:

 • Vārpošanas laiks – vidējs (6 balles no 9)
 • Nobriešanas laiks – vidējs (5 balles no 9)
 • Augu augstums – vidējs (6 balles no 9)
 • Ziemcietība – vidēja (5 balles no 9)
 • Diezgan izturīga pret veldrēšanos (jutība pret veldrēšanos 4 balles no 9, ja 1 ir nesaveldrējušies, bet 9 saveldrējušies)
 • Diezgan laba izturība pret rūsu un plankumainību
 • Sējuma blīvums – labs (3 balles no 9)
 • Graudu skaits vārpā – vidējs (6 balles no 9)
 • 1000 graudu masa – vidēja / liela (6 balles no 9)
 • Graudu raža – liela (6 balles no 9)

Jutība pret slimībām (ja 1,0 balles – ļoti izturīga, 9 – bojāta)

Rūsa

Vidēja – 6 balles

Miežu lapu tīklplankumainība

Vidēja – 6 balles

Izturība pret dzeltenās mozaīkas vīrusu (jutība pret slimībām 1 (ja 1,0 balles – ļoti izturīga, 9 – bojāta)

Apstākļos, kas atšķiras no šo pētījumu laikā bijušajiem apstākļiem, šķirnes parametri var atšķirties no tiem, kas norādīt šeit


Ieteicamā izsējas norma: 330–350 sēklas /m2 vai 180–200 kg/ha