MV MARTONGOLD

Triticum spelta L.
Speltas kviešu šķirne ar lielu ražīguma potenciālu, lielisku ziemcietību, augstu graudu kvalitāti, kas ir īpaši piemērota audzēšanai ekoloģiskās saimniecībās
 • MV Martongold augstas kvalitātes vērtības spelta. Šķirne ir izveidota no seno speltas šķirņu Oberkulmer Rotkorn/ Balmegg kombinācijas, bez Triticum asetivum mantotiem gēniem.
 • Ļoti augstas stabilitātes ražīgums. Ungārijā valsts šķirņu testēšanas laikā pētīta 3 gadus, un salīdzinot ar citām reģistrētām Franckenkorn un Öko10 šķirnēm, vidējais ražas daudzums bija par 8–10 % augstāks, attiecīgi salīdzinot ar minētajām šķirnēm – 101 % un 99 % .
 • Tolerances – pretestības pret aukstumu izpētes laikā konstatēta 40 % pretestība arktiskajam aukstumam. Aukstuma tolerance – pretestības testa rezultāti, kviešiem, sasniedz 40–50 %, kas rāda šķirnes piemērotību audzēšanai mūsu klimatiskajā zonā.
 • Augsts olbaltumvielu un lipekļa saturs. MV Martongold šķirnes kvalitāte atbilst senākām speltes šķirnēm un ir ražīgāka, kā arī ar labākām agronomiskām īpašībām, tādām, kuras ir mīksto kviešu mantoto gēnu saturošām šķirnēm (tādām kā Franckenkorn)
 • Stabili augsta ražība
 • Vārpu vārpošanās laiks – vidējs – 4 balles (no 9,0)
 • Nobriešanas laiks – vidējs 4 balles (no 9,0)
 • Auga augstums – vidējs – 5 balles (no 9,0)
 • Veldres izturība – liela – 8 balles (no 9,0)
 • Ziemcietība – vidēja – 6 balles (no 9,0)
 • 1000 graudu svars – liels – 8 balles (no 9,0)
 • Lieliska graudu kvalitāte
 • Olbaltumvielu daudzums – liels – 8 balles (no 9,0)
 • Liela pretestība pret slimībām

Pretestība pret slimībām (1–9 balles)

Miltrasa  

8,0 balles

Ļoti liela

Dzeltenā rūsa

8,0 balles

Ļoti liela

Brūnā rūsa

7,0 balles

Liela

Apstākļos, kas atšķiras no šo pētījumu laikā bijušajiem apstākļiem, šķirnes parametri var atšķirties no tiem, kas norādīt šeit

 


Sējas norma agrīnai sējai (septembra vidus): 180–200 kg sēklas vai 200–250 dīkstpējīgu graudu/m²
Sējas norma vēlīnai sējai (oktobra sākums): 200–220 kg sēklas vai 250–300 dīkspējīgu graudu/m²
Sējas dziļums: 4–5 cm. Sadīgšanai graudiem ar sēnalām vajag vairāk ūdens nekā parasto kviešu (Triticum aestivum) sēklām
Spelta ir kuļama un sējama neizlupināta, ar sēnalām!
Vienā sēnalā ir pa diviem graudiem.Sēnalas pasargā graudu pret slimībām un kaitēkļiem.
Ilgas augšanas / ilgas veģetācijas rudens zonās nav rekomendējama agrīnā sēja, jo spelta šajos apstākļos izlaiž daudz atvašu, bet tas pavājina stiebru un to pretestību pret sēnīšu slimībām.
Rekomendējams audzēt dažādu tipu augsnēs, ieskaitot intensīvas apstrādes un ražīgos laukos.

Līdzīgu Speltas šķirņu īpašību salīdzinājums*

Īpašības

Speltas šķirnes

MV Martongold

Franckenkorn

Oberkulmer Rotkorn

Nobriešanas laiks

vidējs

vidējs

vidējs

Attīstība agrīnā fāzē

ātra

ātra

ātra

Agronomiskās īpašības

Sējas laiks

20.VIII.–5.X.

20.VIII.–5. X.

20.VIII.–5. X.

Augu skaits/m2

250

250

250

1000 graudu masa, g

81–103

79–95

80–105

Saplaukšana

lieliska

laba

lieliska

Augu augstums, cm

115–125

120–130

140–150

Pretestība pret slimībām (9–lieliska, 1–ļoti zema)

Miltrasa (Blumeria graminis)

8

6

7

Dzeltenā rūsa  (Puccinia triticina)

8

7

7

Fiziskie kvalitātes rādītāji

Zaļo proteīnu daudzums, %

15,6–16,7

11,30–18,0

15,0–21,0

Mitrā lipekļa daudzums, %

43,8–47,8

29–45

35–50

Krišanas skaitlis (Hagberg)

340–400

290–360

350–450

*Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences, Martonvásár, Hungary

Īpašības

Spelta šķirnes

MV Martongold

Franckenkorn

Oberkulmer Rotkorn

Olbaltumvielu daudzums, %

16,7

15,0

17,7

Lipekļa daudzums, %

47,8

37,1

50,2

Cietības indekss

30

6

18

Alveogrāfija W

156

178

107

Farinogrāfijas kvalitāte

58

60

48

Farinogrāfijas grupa

B1

B1

B2

Farinogrāfijas ST minūtēs

4,0

3,8

2,6

*Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences, Martonvásár, Hungary