KINERIT

x Triticosecale Wittm.

Vidēji agra ziemas tritikāļu šķirne, kas izceļas ar graudu lielumu, lielu ziemcietību, lielisku pretestību pret slimībām, augstu graudu kvalitāti

 • Īpaši liels stabila ražīguma potenciāls
 • Stabilitāte dažādos klimatiskajos apstākļos un dažādās augsnēs
 • Lieliska tolerance pret priekšaugu kultūru sēju
 • Vārpošanās – vidēja (5 balles no 9)
 • Nobriešanas laiks – vidējs (5 balles no 9)
 • Augu augstums – liels (127 cm) (7 balles no 9)
 • Veldres izturība – laba (6 balles no 9)
 • Ziemcietība – ļoti liela (8 balles no 9)
 • Pretestība pret graudu sadīgšanu vārpās – ļoti liela (8 balles no 9)
 • 1000 graudu svars – ļoti liels (44,1 g) (9 balles no 9)
 • Olbaltumvielu daudzums – vidējs/liels (11,4 %) (6 balles no 9)
 • Ciete graudos – 71,2 % sausā masā
 • Augsts krišanas skaitlis – 106 s

Pretestība pret slimībām ( 9,0 balles – ļoti izturīga)

Lapu miltrasa

Laba – 5,3 balles

Vārpu miltrasa

Vidēji liela – 7,1 balles

Brūnā rūsa

Ļoti liela – 8,1 balles

Vārpu fuzarioze

Ļoti liela – 8,1 balles

Lapu septorioze

Laba – 5,3 balles

Vārpu septorioze

Vidēji liela – 7,1 balles

Pavasara pelējums

Ļoti liela – 9,0 balles

Apstākļos, kas atšķiras no šo pētījumu laikā bijušajiem apstākļiem, šķirnes parametri var atšķirties no tiem, kas norādīt šeit


Rekomendējamā sējas norma: Sējas norma: 350–380 sēklu/m2 vai 180–200 kg/ha